Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ivar Grande
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 49

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad