Per Bergeen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum


Johannes Karlsen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Harry Rønning
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen


Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 49

(Side 50 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson


Birger Olsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Harry Rønning
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ole Rygh
Johannes Karlsen


Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad