Inga Lerfald
Per Bergeen

Arne Aagren
Birger Olsen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Birger Olsen
Arne Aagren

Per Bergeen
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad