Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan

Ivar Grande
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Wiik

Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande

Per Wiik
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ivar Grande

Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Harry Rønning
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad