Ruth Rognes
Kristian Randahl
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ole Rygh
Kitty Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Morten Mortensen
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen


Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik


Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Morten Mortensen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ole Rygh
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Trond Kvaale
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad