Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan


Kristian Randahl

Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen

Kristian Randahl


Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad