Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan

Morten Mortensen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Harald Grøtte
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Harald Grøtte
Arne Aagren
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad