Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Johannes Karlsen


Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Rolf Rinnan


Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Arne Aagren
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad