Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad