Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ole Rygh
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Per Wiik

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Arne Aagren

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Arne Aagren
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Per Wiik
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad