Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Per Bergeen


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Per Bergeen
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad