Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Harry Rønning

Kitty Grande

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Kitty Grande

Harry Rønning
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad