Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad