Arne Eldøen

Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Ole Rygh
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Ole Rygh

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen

Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad