Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad