Hans Egeberg
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Martin Haugan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Martin Haugan

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad