Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Martin Haugan

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad