Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ivar Grande


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Arne Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad