Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald


Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Martin Haugan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen


Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan


Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Martin Haugan

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren


Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad