Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Birger Olsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 48

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Birger Olsen

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad