Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Aksel Mære


Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ivar Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ivar Grande
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen


Aksel Mære
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad