Morten Mortensen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Harry Rønning


Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen

Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan

Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg


Harry Rønning

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad