Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Martin Haugan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik


Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen


Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Martin Haugan
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad