Morten Mortensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum

Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Kitty Grande
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Per Bergeen
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Per Bergeen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ole Rygh

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Kitty Grande

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ivar Grande
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen

Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad