Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Kitty Grande
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Kitty Grande
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Arne Aagren

Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad