Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Per Wiik
Ruth Rognes

Hans Egeberg
Harry Rønning
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Harry Rønning
Hans Egeberg

Ruth Rognes
Per Wiik
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad