Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Arne Aagren

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad