Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Per Bergeen
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Per Wiik
Aksel Mære
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad