Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen


Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Per Bergeen
Harry Rønning
Aksel Mære
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen


Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm


Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Harry Rønning
Per Bergeen

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas


Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ole Rygh
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad