Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan


Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Per Wiik
Ivar Grande
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen

Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness

Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ivar Grande
Per Wiik
Martin Haugan
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg


Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad