Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Birger Olsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Martin Haugan

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Martin Haugan
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Birger Olsen

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad