Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ivar Grande


Martin Haugan
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Martin Haugan


Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad