Martin Haugan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ivar Grande
Morten Mortensen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Aksel Mære

Morten Mortensen
Ivar Grande
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad