Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Arne Aagren


Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan


Arne Aagren

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad