Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad