Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Kitty Grande
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kitty Grande

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad