Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 47

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad