Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud

Karl Dolmen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Karl Dolmen

Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad