Arne Aagren
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Henry Rinnan

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad