Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kitty Grande
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Wiik
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg


Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum


Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Per Wiik
Ole Rygh
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Kitty Grande
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad