Martin Haugan
Aksel Mære
Ole Rygh
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Aksel Mære
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad