Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Kitty Grande
Per Bergeen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Per Wiik
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad