Harry Hofstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik


Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Harald Grøtte

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Ivar Grande
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Harald Grøtte

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen


Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad