Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen

Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ole Rygh

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad