Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan

Karl Dolmen
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Per Wiik
Solveig Kleve

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Solveig Kleve
Per Wiik
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad