Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Aksel Mære
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad