Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson


Kitty Grande
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande

Hans Egeberg
Arne Aagren
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Arne Aagren
Hans Egeberg

Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kitty Grande


Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad