Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen


Harald Grøtte

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan

Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Henry Skjelstad

Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Aksel Mære
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Harald Grøtte


Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad