Kristian Randahl
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Rønning


Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingrid Eldøen


Harry Rønning
Solveig Kleve
Ivar Grande
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad