Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Kitty Grande

Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad