Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Hans Egeberg
Per Wiik

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Per Wiik
Hans Egeberg
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad