Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ivar Grande

Birger Olsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Harry Hofstad

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie SørensenArne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne AagrenOlga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Harry Hofstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen

Ivar Grande
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad