Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Gisle Rinnan
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Ivar Grande
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Harry Hofstad


Ruth Rognes
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Ruth Rognes


Harry Hofstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Gisle Rinnan

Egil Sivertsen
Henry Rinnan

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad