Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Martin Haugan
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Kitty Grande
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Per Bergeen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Kitty Grande
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad