Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Kitty Grande

Kristian Randahl
Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Kristian Randahl

Kitty Grande
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad