Martin Haugan
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Birger Olsen

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas


Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande


Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Birger Olsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad