Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan


Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 46

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald
Kitty Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen


Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad