Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen


Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Trond Kvaale
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Trond Kvaale

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh


Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad