Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karl Dolmen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad