Sigurd Rivrud
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Johannes Karlsen


Martin Haugan

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Martin Haugan


Johannes Karlsen

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad