Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ivar Grande
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen


Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Arne Aagren


Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad