Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ole Rygh


Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Arne Aagren
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen


Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Arne Aagren

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Birger Olsen


Ole Rygh
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad