Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ivar Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Aksel Mære
Kitty Grande
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik


Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Aagren


Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Kitty Grande
Aksel Mære

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ivar Grande
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad