Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Bergeen
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Per Wiik

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Solveig Kleve

Karl Dolmen

Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus

Karl Dolmen

Solveig Kleve
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Per Wiik
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Per Bergeen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad