Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen


Ruth Rognes

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Trond Kvaale
Kitty Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen


Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen


Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Trond Kvaale
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Ruth Rognes


Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad