Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Per Wiik
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad