Aksel Mære
Svein Syvertsen

Solveig Kleve

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Birger Olsen


Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen


Birger Olsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad