Harald Grøtte


Inga Lerfald
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes


Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Kitty Grande
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kitty Grande
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen


Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Inga Lerfald


Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad