Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande


Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Arne Aagren
Harry Hofstad

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Harry Hofstad
Arne Aagren

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen


Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad