Arne Eldøen

Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Kristian Randahl
Martin Haugan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Aksel Mære
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Birger Olsen

Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad