Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Arne Aagren
Hans Egeberg
Ole Rygh
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan


Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Karl Dolmen


Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad


Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad


Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ole Rygh
Hans Egeberg
Arne Aagren

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad