Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Ivar Grande


Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas


Ivar Grande

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad