Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Kåre Martinsen

Birger Olsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ivar Grande

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Ivar Grande
Per Bergeen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Birger Olsen

Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad