Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Aksel Mære

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Per Wiik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Wiik
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Aksel Mære
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad