Birger Olsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale


Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen

Gisle Rinnan
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Gisle Rinnan

Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære


Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad