Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Harry Hofstad
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad