Arne Aagren
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Harry Rønning
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Harry Rønning
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad