Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad