Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Per Bergeen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Ole Rygh
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 45

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ole Rygh
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Bergeen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad