Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Ole Rygh
Aksel Mære

Ingebrigt Østness

Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Arne Eldøen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Arne Eldøen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl

Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Ole Rygh
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad