Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Per Wiik

Harald Grøtte
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg

Kitty Grande

Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Ivar Grande
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ivar Grande
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan

Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Harald Grøtte

Per Wiik
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad