Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ole Rygh
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Aksel Mære

Per Wiik

Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Per Wiik

Aksel Mære
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad