Kristian Randahl
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad