Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan


Per Wiik
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ivar Grande
Inga Lerfald


Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte


Inga Lerfald
Ivar Grande
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Wiik


Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad