Gisle Rinnan
Ivar Grande
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale

Harry Rønning
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik


Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse


Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Harry Rønning

Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad