Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad


Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen


Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad