Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Gisle Rinnan
Morten Mortensen

Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Per Bergeen

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Per Bergeen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ragnhild Strøm

Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad