Ivar Grande
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære

Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning

Aksel Mære
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad