Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Per Bergeen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande


Trond Kvaale
Harry Rønning
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Trond Kvaale


Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Per Bergeen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad