Svein Syvertsen


Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Bergeen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus


Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad