Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Kitty Grande
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Harry Rønning

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Kitty Grande

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad