Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Martin Haugan


Harald Grøtte
Per Wiik
Ole Rygh
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Arne Aagren
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Arne Aagren
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Per Wiik
Harald Grøtte


Martin Haugan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad