Bjarne Jenshus
Kitty Grande

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan

Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Arne Aagren
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Wiik

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Arne Aagren
Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Kitty Grande
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad