Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Trond Kvaale

Arne Aagren
Aksel Mære
Birger Olsen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Kristian Randahl

Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande


Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen


Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas

Kristian Randahl

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Aksel Mære
Arne Aagren

Trond Kvaale
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad