Karl Dolmen
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad