Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Gisle RinnanGunlaug Dundas
Ivar Grande
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Kristian Randahl

Karl Dolmen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Aagren
Karl Dolmen

Kristian Randahl
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Gunlaug DundasGisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad