Ingvar Aalberg


Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug DundasIngebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt ØstnessGunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kitty Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen


Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad