Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Martin Haugan

Aksel Mære
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Egeberg


Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen


Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Aksel Mære

Martin Haugan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad