Ingeborg Schjevik

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Per Wiik
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Per Wiik
Ivar Grande
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad