Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ivar Grande

Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Per Wiik

Arne Aagren
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 44

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Arne Aagren

Per Wiik
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad