Martin Haugan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad


Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik


Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen


Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh


Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Per Bergeen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad