Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Rønning
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad