Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Martin Haugan
Harry Rønning

Birger Olsen
Per Wiik
Kitty Grande

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande


Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen


Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Kitty Grande
Per Wiik
Birger Olsen

Harry Rønning
Martin Haugan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad