Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Ole Rygh
Martin Haugan

Solveig Kleve
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Henry Rinnan
Egil Sivertsen


Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Inga LerfaldIngebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt ØstnessInga Lerfald
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Per Bergeen


Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Solveig Kleve

Martin Haugan
Ole Rygh
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad