Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad