Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad


Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson

Ruth Rognes
Harry Rønning

Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen

Harry Rønning
Ruth Rognes

Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad


Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad