Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen


Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Svein Syvertsen


Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad