Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald


Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas


Inga Lerfald
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad