Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad