Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Kitty Grande
Inga Lerfald
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan


Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren


Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Kitty Grande
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad