Martin Haugan
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Harry Hofstad

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad