Morten Mortensen

Per Wiik
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ivar Grande

Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Harry Rønning
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Kitty Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harald Grøtte
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Harry Rønning

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl

Ivar Grande
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Per Wiik

Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad