Hans Egeberg
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Hans Egeberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad