Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen


Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Per Wiik
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen


Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad