Rolf Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ivar Grande

Kitty Grande
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen


Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale


Kåre Martinsen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Harry Rønning
Martin Haugan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Kitty Grande

Ivar Grande
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad