Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Per Wiik
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen


Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik


Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Per Wiik
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad