Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness

Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ruth Rognes

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl

Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad