Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Harry Rønning

Aksel Mære
Svein Syvertsen

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 43

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Svein Syvertsen
Aksel Mære

Harry Rønning
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad