Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande

Arne Aagren
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Arne Aagren

Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad