Henry Skjelstad
Arne Eldøen

Ivar Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ivar Grande

Arne Eldøen
Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad