Harry Hofstad
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Svein Syvertsen


Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Ivar Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen


Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad