Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Hans Egeberg


Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen


Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune


Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan


Hans Egeberg

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad