Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Harry Hofstad

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Rolf Rinnan

Per Bergeen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Bergeen

Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad