Harry Hofstad

Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ole Rygh
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Trond Kvaale
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Trond Kvaale

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ivar Grande

Harry Hofstad


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad