Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Birger Olsen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen


Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald


Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande


Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen


Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad