Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Inga Lerfald

Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen

Inga Lerfald
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad