Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Morten Mortensen

Arne Aagren
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ivar Grande

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Ivar Grande
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Arne Aagren

Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad