Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Rønning
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Kitty Grande
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Kitty Grande

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad