Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen

Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad