Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen


Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Per Wiik
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Per Wiik
Per Bergeen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson


Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad