Karin Dillner Olsson


Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Harry Rønning
Henry Rinnan
Ivar Grande
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Kristian Randahl
Per Wiik
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Per Wiik
Kristian Randahl
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harry Rønning

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan


Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad