Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Bergeen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad