Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Ivar Grande

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Inga Lerfald
Per Wiik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Per Wiik
Inga Lerfald

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Ivar Grande
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad