Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Per Bergeen
Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik
Per Bergeen

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad