Harry Rønning
Inga Lerfald
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum


Rolf Rinnan
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Rolf Rinnan


Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Inga Lerfald
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad