Henry Rinnan

Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen


Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg


Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad