Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Odd UrstrømmenIngebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt ØstnessOdd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad