Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl

Birger Olsen

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Kitty Grande
Trond Kvaale
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kitty Grande

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Birger Olsen

Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad