Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ivar Grande
Arne Aagren

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Arne Aagren
Ivar Grande
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad