Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 42

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Harry Hofstad

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad