Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Harry Hofstad

Kitty Grande
Per Wiik
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh

Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande

Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Per Wiik
Kitty Grande

Harry Hofstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad