Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Inga Lerfald
Kitty Grande
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Harry Rønning
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Birger Olsen

Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Harald Grøtte

Birger Olsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Harry Rønning

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Martin Haugan
Morten Mortensen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad