Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte


Rolf Rinnan

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Wiik
Harry Rønning
Trond Kvaale
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Per Wiik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Rolf Rinnan


Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad