Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Birger Olsen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Per Wiik
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Per Wiik
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karl Dolmen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Birger Olsen
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad