Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad