Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære

Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Per Bergeen
Per Wiik
Birger Olsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Arne Eldøen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Arne Eldøen


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Per Wiik
Per Bergeen
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ole Rygh

Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad