Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Per Wiik
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Kitty Grande
Harald Grøtte

Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære

Harald Grøtte
Kitty Grande
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad