Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen


Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen


Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad