Per Bergeen
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Per Bergeen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad