Birger Olsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Kitty Grande
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad