Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen


Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Karl Dolmen


Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen

Harald Grøtte

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad