Kitty Grande
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Morten Mortensen


Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen


Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ole Rygh
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Arne Aagren
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Arne Aagren
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg


Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Harry Hofstad


Morten Mortensen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad