Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Per Wiik

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Per Wiik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ole Rygh
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad