Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Birger Olsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Arne Aagren
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen


Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte


Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Arne Aagren
Harry Rønning
Trond Kvaale
Birger Olsen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad