Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Harry Hofstad


Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Kitty Grande
Johannes Karlsen

Ivar Grande

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ivar Grande

Johannes Karlsen
Kitty Grande

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus


Harry Hofstad
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Birger Olsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad