Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Henry Rinnan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Henry SkjelstadKitty Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kitty GrandeHenry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Karl Dolmen
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad