Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Karl Dolmen
Svein Syvertsen


Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan


Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad