Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ole Rygh
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Eldøen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald


Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Bergeen


Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad