Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Per Wiik
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen


Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen


Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Per Wiik
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad