Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ivar Grande
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Per Bergeen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Harry Rønning
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Karl Dolmen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Harry Rønning
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Per Bergeen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad