Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Per Wiik


Aksel Mære
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Aksel Mære


Per Wiik

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad