Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad