Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse


Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Per Wiik
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 41

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Wiik

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Harry Rønning
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen


Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad