Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas


Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes


Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad