Kristian Randahl

Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Birger Olsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad

Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad