Gisle Rinnan

Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Harry Rønning
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Harry Rønning

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad