Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen


Martin Haugan
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Rønning
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Aksel Mære
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Aksel Mære

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Harry Rønning
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Martin Haugan


Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad