Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Odd UrstrømmenKitty Grande
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Per Wiik
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Kitty GrandeOdd Urstrømmen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad