Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Bergeen


Trond Kvaale
Ivar Grande
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Berg SvendsenPer Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per WiikHans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ivar Grande
Trond Kvaale


Per Bergeen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad