Harry Hofstad
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Inga LerfaldKitty Grande
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Aksel Mære
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Aksel Mære
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Kitty GrandeInga Lerfald
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad