Karl Dolmen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Harald Grøtte
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan

Birger Olsen

Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale

Birger Olsen

Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad