Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Per Wiik
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Per Wiik

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad