Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad