Aksel Mære
Harry Rønning
Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
Harry Rønning
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad