Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Rønning


Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Aksel Mære
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan


Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale


Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Aksel Mære
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse


Harry Rønning
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad