Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Henry Rinnan

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie SørensenSvein Syvertsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Svein SyvertsenOlga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Henry Rinnan
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad