Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Wiik
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Solveig Kleve

Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen

Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Per Wiik
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad