Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Kitty Grande
Aksel Mære
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ivar Grande
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ole Rygh


Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen


Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ivar Grande
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Aksel Mære
Kitty Grande

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad