Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ivar Grande

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ole Rygh
Bjarne Jenshus


Trond Kvaale
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Aksel Mære


Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen


Aksel Mære
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale


Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Ivar Grande
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad