Martin Haugan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan

Per Bergeen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Per Bergeen

Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad