Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Birger Olsen

Harald Grøtte

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Wiik

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Per Wiik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Harald Grøtte

Birger Olsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad