Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen


Arne Aagren
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Arne Aagren


Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Henry Rinnan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad