Trond Kvaale
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Morten Mortensen


Per Wiik
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Inga Lerfald
Martin Haugan

Harry Rønning
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Birger Olsen

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 40

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Birger Olsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Harry Rønning

Martin Haugan
Inga Lerfald
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Per Wiik


Morten Mortensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad