Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Harry Rønning
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Inga Lerfald
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Harry Rønning

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad