Birger Olsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ivar Grande
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Per Bergeen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ivar Grande
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad