Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Per Wiik

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Inga Lerfald

Kitty Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen
Henry Skjelstad


Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson


Henry Skjelstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Per Wiik

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad