Ruth Rognes


Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Aksel Mære

Ole Rygh
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Trond Kvaale
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Per Wiik
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ole Rygh

Aksel Mære
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad


Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad