Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Arne Aagren
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Birger Olsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Solveig Kleve
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Birger Olsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Arne Aagren
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad