Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Harald Grøtte
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad