Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Harald Grøtte


Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Per Wiik
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud


Harald Grøtte
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad