Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh

Arne Aagren
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Arne Aagren

Ole Rygh
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad