Kristian Randahl


Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Arne EldøenBjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Rønning
Harald Grøtte
Arne Aagren
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Bjarne JenshusArne Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas


Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad