Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Harald Grøtte

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Harald Grøtte
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad