Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud

Inga Lerfald
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad