Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Rolf Rinnan

Gunlaug DundasKåre Martinsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan

Aksel Mære

Ole Rygh
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ole Rygh

Aksel Mære

Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kåre MartinsenGunlaug Dundas

Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad