Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad