Bjarne Jenshus
Per Wiik
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Birger Olsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Morten Mortensen

Solveig Kleve

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald


Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen


Inga Lerfald
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Solveig Kleve

Morten Mortensen

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Birger Olsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Per Wiik
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad