Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik


Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Solveig Kleve


Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Per Wiik
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad