Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Aksel Mære

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg SchjevikDyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Wiik
Kitty Grande
Solveig Kleve
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Kitty Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff HalseIngeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad