Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kristian Randahl

Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik


Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune


Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan

Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad