Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn ErstadHans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Ivar Grande
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kitty Grande
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Hans EgebergPer Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Arne Eldøen
Arne Aagren
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad