Rolf Rinnan

Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Per Wiik

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Karl Dolmen

Arne Aagren
Gisle Rinnan
Harald Grøtte


Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen


Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Arne Aagren

Karl Dolmen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Trond Kvaale
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Per Wiik
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen

Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad