Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad


Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen


Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad