Henry Skjelstad
Aksel MæreHenry Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Kitty Grande

Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Rolf Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Rolf Rinnan

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte

Kitty Grande
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Henry RinnanAksel Mære
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad