Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Arne Eldøen

Egil Sivertsen


Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ole Rygh

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 39

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Ole Rygh
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren


Egil Sivertsen

Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad