Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen

Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse


Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan


Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad

Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Martin Haugan
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad