Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan


Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Martin Haugan
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ivar Grande

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Ivar Grande
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Henry Rinnan


Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad