Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Henry Rinnan

Harry Rønning
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Rønning

Henry Rinnan

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad