Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Arne Eldøen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Hans Egeberg

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Inga Lerfald

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Inga Lerfald
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Hans Egeberg

Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Arne Eldøen

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad