Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Aksel Mære
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune

Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ivar Grande
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ivar Grande
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Birger Olsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Per Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson

Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad