Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per Wiik
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Martin Haugan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ivar Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen

Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Martin Haugan
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad