Morten Mortensen
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Arne Aagren

Kristian Randahl

Per Wiik
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Per Wiik

Kristian Randahl

Arne Aagren
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Per Bergeen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad