Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness


Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen


Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ole Rygh

Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Inga Lerfald
Martin Haugan
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad