Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik


Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness


Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg


Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum


Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad