Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad