Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte


Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik


Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad