Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus

Solveig Kleve

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Solveig Kleve

Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad