Martin Haugan
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Birger Olsen
Arne Eldøen
Per Bergeen

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Per Bergeen
Arne Eldøen
Birger Olsen

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad