Johannes Karlsen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harry Rønning
Martin Haugan
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Hans Berg SvendsenAlf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Arne Aagren
Birger Olsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Birger Olsen
Arne Aagren
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Alf Nilsen AuneHans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Martin Haugan
Harry Rønning
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad