Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh

Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Harry Hofstad


Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ivar Grande
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness


Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan

Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad