Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande
Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson

Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad