Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Per Wiik

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Aksel Mære
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Aksel Mære
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Per Wiik
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad