Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Solveig Kleve
Inga Lerfald

Harald Grøtte


Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen

Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen

Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande


Harald Grøtte

Inga Lerfald
Solveig Kleve

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad