Henry Rinnan
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Aksel Mære
Harry Hofstad

Morten Mortensen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Morten Mortensen

Harry Hofstad
Aksel Mære
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan

Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad