Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm

Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Solveig Kleve
Aksel Mære
Kitty Grande
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Martin Haugan
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen

Ivar Grande

Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Ivar Grande

Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Martin Haugan
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Aksel Mære
Solveig Kleve
Per Wiik
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness

Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad