Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Hans Egeberg

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Birger Olsen

Kitty Grande
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Kitty Grande

Birger Olsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Hans Egeberg
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad