Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Henry Rinnan

Per Bergeen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Martin Haugan
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 38

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Martin Haugan
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Per Bergeen

Henry Rinnan
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad