Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Karl Dolmen


Kåre Martinsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Per Wiik
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Wiik
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kåre Martinsen


Karl Dolmen
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad