Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Harry Hofstad

Per Wiik
Arne Eldøen

Svein Syvertsen
Ole Rygh
Per Bergeen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud

Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren

Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Ole Rygh
Svein Syvertsen

Arne Eldøen
Per Wiik

Harry Hofstad
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad