Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Kåre Martinsen


Egil Sivertsen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Egil Sivertsen


Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ivar Grande
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad