Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Harry Hofstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Ivar Grande

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Ivar Grande
Kåre Martinsen

Per Wiik
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad