Hans Egeberg


Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harry Rønning

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande
Per Bergeen

Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Harry Hofstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande

Per Bergeen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Harry Rønning
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan


Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad