Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen


Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Harry Rønning
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ivar Grande
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Harry Rønning
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik


Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad