Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ivar Grande
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Ivar Grande
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad