Hans Egeberg

Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan


Martin Haugan

Henry Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Henry Rinnan

Martin Haugan


Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad