Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ivar Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Arne Aagren
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen


Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse


Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Per Wiik
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Arne Aagren
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Harry Rønning
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad