Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Aksel Mære

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Aksel Mære
Henry Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad