Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen

Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Harry Hofstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad