Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Solveig Kleve

Harry Rønning
Kristian Randahl
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Wiik

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Per Wiik
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Per Bergeen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Kristian Randahl
Harry Rønning

Solveig Kleve
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad