Arne Eldøen
Ivar Grande


Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Arne Aagren
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Arne Aagren
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Karl Dolmen


Ivar Grande
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad