Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik


Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Svein Syvertsen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Martin Haugan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Martin Haugan
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Svein Syvertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud


Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad