Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan


Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh


Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad