Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Ivar Grande
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ivar Grande
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad