Henry Rinnan
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Hans Egeberg
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ruth Rognes
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Martin Haugan

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Martin Haugan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ruth Rognes
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Hans Egeberg

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad