Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Birger Olsen
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Martin Haugan


Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan


Martin Haugan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Birger Olsen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad