Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 37

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Martin Haugan
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad