Birger Olsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Morten Mortensen

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ruth Rognes
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen

Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning

Aksel Mære
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Aksel Mære

Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan

Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ruth Rognes
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad