Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Harry Rønning

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Harry Hofstad

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Harry Rønning
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad