Ivar Grande
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Aksel Mære
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Bergeen
Per Wiik
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Per Wiik
Per Bergeen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Aksel Mære

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad