Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Per Wiik

Egil Sivertsen

Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen


Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Kåre Martinsen


Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære

Egil Sivertsen

Per Wiik
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad