Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Kitty Grande
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Harry HofstadRagnhild Strøm
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Aksel Mære
Harry Rønning

Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen

Harry Rønning
Aksel Mære
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ragnhild StrømHarry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad