Ivar Grande
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ole Rygh
Trond Kvaale
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik


Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan


Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad