Arne Aagren
Martin Haugan
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Birger Olsen

Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande

Birger Olsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ivar Grande
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad