Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Hans Egeberg


Ole Rygh
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh


Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad