Karl Dolmen
Ole Rygh
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Kitty Grande
Aksel Mære
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Martin Haugan
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ivar Grande
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Martin Haugan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Aksel Mære
Kitty Grande
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Ole Rygh
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad