Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Arne Eldøen
Gisle Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad