Rolf Rinnan
Johannes Karlsen


Martin Haugan

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Kitty Grande
Inga Lerfald
Arne Aagren

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Martin Haugan


Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad