Inga Lerfald

Solveig Kleve
Kristian Randahl
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Per Wiik

Kitty Grande
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Martin Haugan
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Kitty Grande

Per Wiik
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve

Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad