Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Harry Rønning
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Harry Rønning

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad