Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Per Wiik
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Per Wiik

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad