Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen


Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum


Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad