Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Morten Mortensen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Arne Aagren
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Harald Grøtte
Aksel Mære
Morten Mortensen


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad