Solveig Kleve
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Karl Dolmen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Karl Dolmen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad