Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Kitty Grande
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen


Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg


Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Kitty Grande
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad