Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve

Kristian Randahl
Ruth Rognes

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Birger Olsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Birger Olsen

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Ruth Rognes
Kristian Randahl

Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad