Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Birger Olsen
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Birger Olsen
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad