Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Morten Mortensen

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Morten Mortensen
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad