Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Kitty Grande

Ruth Rognes
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ruth Rognes

Kitty Grande
Aksel Mære
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad