Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ivar Grande

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 36

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Ivar Grande
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad