Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Aagren
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Birger Olsen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Birger Olsen

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Arne Aagren
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad