Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Wiik


Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Osvald Lyngstad


Per Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad