Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ivar Grande
Birger Olsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Inga Lerfald

Morten Mortensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Aksel Mære
Morten Mortensen

Inga Lerfald
Martin Haugan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad