Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Arne Aagren

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Arne Aagren
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad