Harry Rønning
Martin Haugan

Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad


Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus


Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Martin Haugan
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad