Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Wiik
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad