Harry Rønning
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Harald Grøtte


Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud


Harald Grøtte

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad