Aksel Mære
Martin Haugan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh

Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad


Egil Sivertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Egil Sivertsen


Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum

Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Martin Haugan
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad