Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Martin Haugan
Hans Egeberg
Inga Lerfald

Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen

Inga Lerfald
Hans Egeberg
Martin Haugan

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad