Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ivar Grande
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud


Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Per Wiik
Harry Rønning
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Harry Rønning
Per Wiik
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen


Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad