Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Martin Haugan

Ivar Grande
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Wiik
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Per Wiik
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ivar Grande

Martin Haugan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad