Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Martin Haugan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Harry Rønning
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Per Bergeen

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Harry Rønning

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Martin Haugan

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad