Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Bergeen
Birger Olsen
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Per Wiik
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Aksel Mære
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Aksel Mære
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad