Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Svein Syvertsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Arne Aagren
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Svein Syvertsen

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad