Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Birger Olsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Birger Olsen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad