Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Kitty Grande
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Kitty Grande

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad