Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Morten Mortensen


Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Wiik

Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Hans Egeberg

Per Wiik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Henry Rinnan

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen


Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad