Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ivar Grande
Harald Grøtte
Kitty Grande
Trond Kvaale
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad


Ole Rygh
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Karl Dolmen

Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 35

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ole Rygh


Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ivar Grande
Arne Aagren
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad