Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 34

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad