Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Per Wiik

Trond Kvaale
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 34

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Trond Kvaale

Per Wiik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad