Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Per Wiik
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad


Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg


Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harry Hofstad
Kitty Grande
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Kitty Grande
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik


Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Hans Egeberg


Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Per Wiik
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad