Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Kitty Grande

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Kitty Grande
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad