Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Arne Eldøen


Solveig Kleve
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ole Rygh

Morten Mortensen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen

Ole Rygh
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Solveig Kleve


Arne Eldøen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad