Solveig Kleve
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen


Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Wiik


Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen


Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Osvald Lyngstad


Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad