Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Arne Aagren
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad