Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren

Kitty Grande
Trond Kvaale
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Karl Dolmen


Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik


Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen


Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen


Karl Dolmen
Birger Olsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Kitty Grande

Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad