Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ivar Grande

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Per Bergeen
Harry Rønning
Per Wiik
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Wiik
Harry Rønning
Per Bergeen

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad