Ruth Rognes
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Kitty Grande
Morten Mortensen

Aksel Mære
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Aksel Mære

Morten Mortensen
Kitty Grande

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad