Arne Eldøen
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Kitty Grande
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Morten Mortensen

Arne Aagren
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Arne Aagren

Morten Mortensen
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Kitty Grande
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad