Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Per Wiik
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Per Wiik

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ivar Grande
Kitty Grande
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad