Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Morten Mortensen


Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen


Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Ivar Grande
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Ivar Grande
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Bergeen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen


Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen


Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad