Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Kåre Martinsen


Harry Rønning
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen


Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen


Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Harry Rønning


Kåre Martinsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad