Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg


Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Harry Rønning
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren


Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad