Arne Eldøen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Per Wiik
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Ole Rygh


Harald Grøtte
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte


Ole Rygh

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Per Wiik
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad