Harry Hofstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Martin Haugan
Kristian Randahl
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt ØstnessIngvar Aalberg
Karl Dolmen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ingvar AalbergIngebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Kristian Randahl
Martin Haugan

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad