Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Harry Rønning

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Per Wiik
Karl Dolmen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad