Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ivar Grande
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik


Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 33

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Per Bergeen


Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Ivar Grande
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad