Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Per Wiik
Aksel Mære
Karl Dolmen
Harry Rønning
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Martin Haugan
Harry Rønning
Karl Dolmen
Aksel Mære
Per Wiik

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad