Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud

Inga Lerfald
Aksel Mære
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Martin Haugan

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Martin Haugan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Aksel Mære
Inga Lerfald

Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad