Trond Kvaale

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud


Arne Eldøen
Solveig Kleve

Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Per Wiik

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald

Solveig Kleve
Arne Eldøen


Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad