Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Henry Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Per Bergeen

Kitty Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kitty Grande

Per Bergeen
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Henry Rinnan

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad