Solveig Kleve
Harry Rønning
Arne Aagren
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas


Hans Egeberg
Arne Eldøen


Morten Mortensen
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Aksel Mære
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Morten Mortensen


Arne Eldøen
Hans Egeberg


Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ivar Grande

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Harry Rønning
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad