Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Inga Lerfald

Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Harry Rønning
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Harry Rønning
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan

Inga Lerfald
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Solveig Kleve

Egil Sivertsen

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad