Solveig Kleve
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen


Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen


Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen


Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas


Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad