Karl Dolmen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ivar Grande
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Harry Rønning

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Harry Rønning

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad