Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ivar Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad