Inga Lerfald
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Gisle Rinnan

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Gisle Rinnan
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Per Wiik
Johannes Karlsen
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad