Henry Skjelstad
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Wiik
Ole Rygh
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Wiik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad