Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Martin Haugan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Martin Haugan

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad