Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Arne Aagren
Ingeborg Schjevik


Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ingrid Eldøen


Ingeborg Schjevik
Arne Aagren

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad