Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Kåre Martinsen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Trond Kvaale
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Kåre Martinsen

Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad