Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Morten Mortensen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad


Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Karin Dillner OlssonKristian Randahl
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Birger Olsen
Per Wiik

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Per Wiik
Birger Olsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Kristian RandahlKarin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Kåre Martinsen


Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad