Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Henry Rinnan

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ivar Grande


Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan


Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Henry Rinnan
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad