Harald Grøtte
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Ole Rygh
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Harry Rønning
Martin Haugan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Martin Haugan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Ole Rygh

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ivar Grande
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad