Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Arne Eldøen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 32

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Arne Eldøen

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad