Aksel Mære
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Per Wiik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad