Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad