Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm


Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Per Bergeen


Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad