Henry Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Kitty Grande
Arne Aagren
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl

Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad