Kitty Grande
Arne Eldøen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan


Bjarne Jenshus

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Arne Aagren
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Arne Aagren

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Bjarne Jenshus


Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Ole Rygh
Arne Eldøen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad