Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Hans Egeberg
Harry Rønning
Ragnhild Strøm


Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Harald Grøtte


Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Hans Egeberg

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad