Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen


Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte


Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad