Trond Kvaale
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson


Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan

Ivar Grande
Birger Olsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ivar Grande

Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen


Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad