Martin Haugan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Wiik

Kristian Randahl
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Kristian Randahl

Per Wiik
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad