Svein Syvertsen


Birger Olsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Martin Haugan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg

Ivar Grande

Per Wiik
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen
Per Wiik

Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald
Aksel Mære
Kristian Randahl
Martin Haugan

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen


Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad