Arne Eldøen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Martin Haugan

Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus


Kitty Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Trond Kvaale
Per Wiik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kitty Grande


Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Harry Rønning

Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad