Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Kitty Grande
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ivar Grande
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Bergeen


Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness


Per Bergeen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Kitty Grande
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Arne Aagren
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad