Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve


Inga Lerfald
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Inga Lerfald


Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes
Kristian Randahl
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad