Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Harry Hofstad
Ole Rygh

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Ole Rygh
Harry Hofstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad