Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ragnhild Strøm


Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Wiik

Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Per Wiik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad


Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad