Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Martin Haugan
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen


Harry Hofstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Hofstad


Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad