Martin Haugan
Aksel Mære
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Ivar Grande

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Per Wiik
Kitty Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Hofstad

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen


Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Trond Kvaale


Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Per Wiik
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Ivar Grande
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad