Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Birger Olsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan


Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 30

(Side 31 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren


Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Aksel Mære
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad