Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Aksel Mære

Egil Sivertsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Egil Sivertsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad