Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Solveig KleveArne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Arne AagrenSolveig Kleve
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Birger Olsen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad