Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad


Ole Rygh
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad


Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen


Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ole Rygh


Harry Hofstad
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ivar Grande
Birger Olsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad