Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Arne Eldøen

Birger Olsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Birger Olsen

Arne Eldøen
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad