Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Johannes Karlsen

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Johannes Karlsen
Birger Olsen

Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad