Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen


Karl Dolmen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen


Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Arne Eldøen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad