Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud

Per Wiik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Per Wiik

Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad