Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad