Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Henry Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud



Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Morten Mortensen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl



Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Henry Rinnan

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad