Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen

Per Wiik

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Wiik

Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad