Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Solveig Kleve


Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ivar Grande
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Aksel Mære
Inga Lerfald


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Per Bergeen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Bergeen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Inga Lerfald
Aksel Mære
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ivar Grande
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen


Solveig Kleve
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad