Harry Rønning

Ivar Grande
Per Bergeen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Birger Olsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande


Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen


Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Per Bergeen
Ivar Grande

Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad