Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale


Ruth Rognes
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Aksel Mære

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ivar Grande
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ivar Grande

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Aksel Mære
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ruth Rognes


Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad