Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Per Wiik
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen

Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ivar Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ivar Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl

Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Per Wiik

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad