Ivar Grande
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Aksel Mære
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ivar Grande


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad