Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen


Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 29

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness


Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad