Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik


Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 27

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen


Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Rønning
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad