Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Aksel Mære


Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Rønning
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 27

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Harry Rønning
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum


Aksel Mære
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad