Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Morten Mortensen

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 27

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Morten Mortensen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Martin Haugan
Aksel Mære
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad