Johannes Karlsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Wiik

Hans Berg Svendsen


Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Kitty Grande
Hans Egeberg


Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 27

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan


Hans Egeberg
Kitty Grande

Inga Lerfald
Svein Syvertsen


Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad