Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Inga Lerfald
Aksel Mære
Ivar Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen


Hans Egeberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Per Bergeen
Johannes Karlsen


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Kitty Grande
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 27

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Kitty Grande

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Johannes Karlsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg


Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Aksel Mære
Inga Lerfald

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad