Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen


Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Aksel Mære
Ruth Rognes
Birger Olsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Per Wiik

Karl Dolmen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 27

(Side 28 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Wiik
Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Birger Olsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen


Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad