Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Kitty Grande


Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum


Kitty Grande
Per Wiik
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad