Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad