Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Harry Rønning
Kristian Randahl
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Kristian Randahl
Harry Rønning
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad