Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Solveig Kleve
Arne Aagren
Per Wiik
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Bergeen


Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Per Wiik
Arne Aagren
Solveig Kleve
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad