Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Kåre MartinsenBirger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Ivar Grande
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger OlsenKåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad