Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik


Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ole Rygh
Martin Haugan

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen

Per Wiik
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Per Wiik

Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Martin Haugan
Ole Rygh
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad


Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad