Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Per Wiik
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Per Wiik
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad