Hans Egeberg
Harry Hofstad
Martin Haugan
Solveig Kleve
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Birger Olsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Solveig Kleve
Martin Haugan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad