Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Per Wiik
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Harry Rønning
Arne Eldøen


Karl Dolmen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ole Rygh
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ole Rygh
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Karl Dolmen


Arne Eldøen
Harry Rønning
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad