Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Birger OlsenAksel Mære
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Aksel MæreBirger Olsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad