Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Inga Lerfald
Per Wiik
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad