Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande

Egil Sivertsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Per Wiik

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Per Wiik
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen

Kitty Grande
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad