Per Wiik
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harry Hofstad

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen


Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse


Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Harry Hofstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad