Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Johannes Karlsen

Birger Olsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Per Bergeen

Harry Hofstad
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Harry Hofstad

Per Bergeen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Birger Olsen

Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad