Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Per Bergeen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad