Per Bergeen
Per Wiik

Martin Haugan
Karl Dolmen
Hans Egeberg


Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Aksel Mære
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Aksel Mære
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Egil Sivertsen


Hans Egeberg
Karl Dolmen
Martin Haugan

Per Wiik
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad