Arne Eldøen

Martin Haugan
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Martin Haugan

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad