Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Per Wiik
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Aksel Mære


Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 26

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad


Aksel Mære
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Wiik
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad