Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Kristian Randahl

Rolf Rinnan

Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Martin Haugan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Martin Haugan

Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Harry Rønning

Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad