Ole Rygh
Ivar Grande
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Per Wiik

Svein Syvertsen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik


Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad


Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Bergeen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Svein Syvertsen

Per Wiik
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ivar Grande
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad