Kitty Grande
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan


Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Inga Lerfald

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Inga Lerfald
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Ole Rygh
Harry Rønning
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik


Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad