Inga Lerfald
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl


Aksel Mære
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ole Rygh

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Aksel Mære


Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad