Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen

Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Arne Aagren
Hans Egeberg
Birger Olsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Per Bergeen
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Per Bergeen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ivar Grande
Birger Olsen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Ole Rygh

Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad