Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Aksel Mære
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Wiik
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Birger Olsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Arne Aagren
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad