Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kristian Randahl

Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus


Martin Haugan
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per Wiik
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Martin Haugan


Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren

Kristian Randahl
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad