Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ivar Grande

Birger Olsen
Gunlaug Dundas


Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Kitty Grande
Karl Dolmen

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Karl Dolmen
Kitty Grande
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen


Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad