Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Rønning
Osvald Lyngstad

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen

Olga Marie SørensenHarald Grøtte
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Harald GrøtteOlga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad