Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Trond Kvaale

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik


Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen


Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ivar Grande
Arne Eldøen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad