Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Kitty Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Kristian Randahl
Morten Mortensen

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Per Bergeen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Gisle Rinnan

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Morten Mortensen
Kristian Randahl

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Kitty Grande

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad