Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Arne Aagren

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 25

(Side 24 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Aagren
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad