Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Arne Aagren
Hans Egeberg
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 23

(Side 22 og 24 er blanke.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Hans Egeberg
Arne Aagren
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad