Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Birger Olsen


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Per Wiik
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 23

(Side 22 og 24 er blanke.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Per Wiik
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Birger Olsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad