Per Bergeen
Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ivar Grande
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Ivar Grande
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad