Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen


Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Aksel Mære

Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse


Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad