Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Martin Haugan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Martin Haugan
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad