Inga Lerfald
Kitty Grande
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Bergeen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Ivar Grande
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Per Bergeen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kitty Grande
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad