Kitty Grande
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum


Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Per Wiik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Arne Aagren

Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad

Arne Aagren
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Per Wiik
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes


Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad