Kitty Grande
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Solveig Kleve

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald


Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kåre Martinsen


Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Solveig Kleve
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad