Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Aksel Mære
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve


Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen


Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Aksel Mære

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad