Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Henry Skjelstad

Per Wiik
Birger Olsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans EgebergPer Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Asbjørn ErstadHans Egeberg
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Aksel Mære
Karl Dolmen
Birger Olsen
Per Wiik

Henry Skjelstad

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad