Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen

Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad