Per Bergeen
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas


Svein Syvertsen


Ivar Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære

Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ivar Grande


Svein Syvertsen


Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Martin Haugan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad