Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes

Ivar Grande

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Kitty Grande

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Arne Aagren

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Kitty Grande

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Ivar Grande

Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad