Martin Haugan
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Per Wiik
Birger Olsen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen


Kitty Grande
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande


Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Birger Olsen
Per Wiik
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad