Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Harry Rønning

Per Wiik
Hans Berg Svendsen


Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Solveig Kleve
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm


Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Harry Rønning
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad