Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen


Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik


Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Kitty Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad