Ole Rygh
Aksel Mære
Kitty Grande
Kristian Randahl
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes

Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale

Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Kitty Grande
Aksel Mære
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad