Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad