Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Arne Aagren
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Arne Aagren
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad