Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Aksel Mære

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad