Svein Syvertsen

Arne Aagren
Harry Hofstad
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen


Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 21

(Side 22 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen


Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harry Hofstad
Arne Aagren

Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad