Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ole Rygh
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Kitty Grande
Hans Egeberg

Ivar Grande
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Martin Haugan
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Per Wiik

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Per Wiik
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Martin Haugan

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ivar Grande

Hans Egeberg
Kitty Grande
Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad