Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Kristian Randahl


Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ivar Grande
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ivar Grande
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen


Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad