Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Arne Aagren
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan


Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ole Rygh
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen


Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Arne Aagren

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad