Arne Eldøen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ruth Rognes
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Solveig Kleve


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad