Kåre Martinsen

Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Harry Rønning

Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Solveig Kleve
Hans Egeberg

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Wiik
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Per Wiik
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Hans Egeberg
Solveig Kleve
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan

Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan

Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad