Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Birger Olsen
Kristian RandahlBjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne JenshusKristian Randahl
Birger Olsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad