Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan


Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Birger Olsen


Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad