Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ivar Grande
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ole Rygh

Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Ole Rygh
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad