Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Kitty Grande
Inga Lerfald

Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte

Harry Hofstad
Solveig Kleve

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Per Wiik
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Per Wiik
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Solveig Kleve
Harry Hofstad

Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Karl Dolmen

Inga Lerfald
Kitty Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad