Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald

Arne Aagren
Kitty Grande
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kitty Grande
Arne Aagren

Inga Lerfald
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad