Harry Hofstad
Aksel Mære
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen


Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte


Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad