Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad


Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning


Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad