Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande

Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Sigurd Rivrud

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Karl Dolmen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte

Ivar Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad