Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ivar Grande
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad