Morten Mortensen
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Ole Rygh
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Kåre Martinsen

Per Bergeen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ole Rygh

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Morten Mortensen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad