Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ivar Grande
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik


Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan


Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ole Rygh
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad