Henry Skjelstad
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes


Ivar Grande
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Per Bergeen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Per Bergeen

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ivar Grande


Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad