Solveig Kleve
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Per Wiik
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen


Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen


Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Per Wiik

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad