Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Harry Rønning
Harry Hofstad

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Inga Lerfald

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 20

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Inga Lerfald
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Harry Hofstad
Harry Rønning
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Birger Olsen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad