Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Karl Dolmen

Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus

Karl Dolmen

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad