Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Ruth Rognes
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan

Karl Dolmen

Solveig Kleve
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Solveig Kleve

Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad