Harald Grøtte
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad