Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Morten Mortensen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Trond Kvaale
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Bergeen
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Trond Kvaale

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad