Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Svein SyvertsenIngrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingrid EldøenSvein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad