Ole Rygh
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad


Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Kitty Grande


Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad