Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Wiik
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Ivar Grande
Martin Haugan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad