Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Morten Mortensen


Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Kitty Grande
Martin Haugan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Aksel Mære
Martin Haugan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Arne Aagren


Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad