Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Kristian Randahl

Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen

Kristian Randahl
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad