Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Henry Rinnan
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ole Rygh
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Henry Rinnan
Ivar Grande

Hans Egeberg
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad