Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Ivar Grande
Aksel Mære


Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Arne Eldøen


Aksel Mære
Ivar Grande
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad