Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad