Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad


Per Bergeen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald


Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik


Inga Lerfald
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Per Bergeen


Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad