Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Morten Mortensen

Trond Kvaale
Aksel Mære
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Aksel Mære
Trond Kvaale

Morten Mortensen

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad