Kristian Randahl
Morten Mortensen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg


Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan


Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad