Harry Hofstad
Karl Dolmen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Aksel Mære
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum


Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kitty Grande
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Per Wiik

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Per Wiik

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Kitty Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan


Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ivar Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad