Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Morten Mortensen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingrid Eldøen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ingrid Eldøen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Morten Mortensen

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad