Harald Grøtte

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad


Arne Eldøen
Kitty Grande
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ole Rygh
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kitty Grande
Arne Eldøen


Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad