Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Kitty Grande
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ivar Grande
Harald Grøtte

Per Bergeen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Bergeen

Harald Grøtte
Ivar Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad