Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen


Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad


Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad