Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Solveig Kleve
Birger Olsen
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Wiik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Birger Olsen
Solveig Kleve

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad