Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Aksel Mære

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Per Wiik
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ole Rygh
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Bergeen
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Per Wiik
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad