Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas


Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Hans Egeberg

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harry Rønning
Aksel Mære
Ruth Rognes


Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 19

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Per Wiik
Inga Lerfald
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik


Ruth Rognes
Aksel Mære
Harry Rønning
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Hans Egeberg
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Kristian Randahl


Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad