Karl Dolmen
Kitty Grande
Martin Haugan
Ingebrigt Østness

Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Harry Rønning
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum

Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Kitty Grande
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad