Rolf Rinnan
Martin Haugan
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Aksel Mære
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald


Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Henry Rinnan


Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen


Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Kitty Grande
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse


Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ivar Grande
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad