Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Inga Lerfald


Kitty Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Karl Dolmen


Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning


Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kitty Grande


Inga Lerfald
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad