Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Harry Rønning
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Harry Rønning
Harald Grøtte
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad