Aksel Mære
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan


Egil Sivertsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Arne Eldøen


Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg


Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Egil Sivertsen


Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad