Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad