Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Morten Mortensen


Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Ivar Grande
Birger Olsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Birger Olsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan


Morten Mortensen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad