Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Birger Olsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Birger Olsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad