Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Per Bergeen

Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Per Wiik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Per Wiik

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad

Per Bergeen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad