Harald Grøtte
Ivar Grande
Arne Eldøen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Kristian Randahl

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Kristian Randahl
Hans Egeberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Per Wiik
Arne Eldøen
Ivar Grande
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad