Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Aksel Mære
Egil Sivertsen


Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Ole Rygh
Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen


Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen


Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Aagren
Per Bergeen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald


Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad