Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad