Kristian Randahl
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Birger Olsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Birger Olsen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad