Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Harry Rønning
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen

Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen


Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen


Svein Syvertsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Bjarne Jenshus

Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Harry Rønning
Birger Olsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad