Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Aksel Mære

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen

Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Arne Aagren
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte

Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Aksel Mære

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad