Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ole Rygh
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas


Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Per Bergeen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad


Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad