Ole Rygh
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad