Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale

Ivar Grande
Inga Lerfald
Martin Haugan

Arne Eldøen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Aksel Mære

Arne Eldøen

Martin Haugan
Inga Lerfald
Ivar Grande

Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad