Harry Rønning
Aksel Mære
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Per Bergeen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad