Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 18

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad