Per Bergeen
Birger Olsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen


Karl Dolmen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Karl Dolmen


Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Birger Olsen
Per Bergeen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad