Egil Sivertsen
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson


Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ole Rygh

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen


Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad