Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ivar Grande


Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Aagren
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum


Ivar Grande
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad