Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen


Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ole Rygh


Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad