Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik

Kitty Grande
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Birger Olsen

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Harry Rønning
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm

Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh

Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Harry Rønning

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Birger Olsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Kitty Grande

Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad