Solveig Kleve
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik


Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen

Arne Aagren

Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg

Arne Aagren

Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan


Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad