Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen


Kåre Martinsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen


Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen


Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen


Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad