Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ivar Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ole Rygh
Henry Rinnan

Harry Rønning

Birger Olsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Kitty Grande
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Kitty Grande
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Birger Olsen

Harry Rønning

Henry Rinnan
Ole Rygh
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad