Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Kitty Grande
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Kitty Grande
Ivar Grande

Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad