Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Birger Olsen
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ole Rygh

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Ole Rygh
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Birger Olsen
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad