Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Solveig Kleve

Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Kitty Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kitty Grande
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh

Solveig Kleve
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad