Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kitty Grande
Harry Rønning
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik


Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen


Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Harry Rønning
Kitty Grande
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Inga Lerfald

Egil Sivertsen

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad