Rolf Rinnan

Arne Aagren
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Arne Aagren

Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad