Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen


Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Harry Rønning

Ole Rygh
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ole Rygh

Harry Rønning
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve


Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad