Trond Kvaale
Harry Hofstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Per Wiik
Aksel Mære
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ole Rygh
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 17

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Ole Rygh
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Aksel Mære
Per Wiik

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad