Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Solveig Kleve
Kitty Grande

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Kitty Grande
Solveig Kleve
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad