Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Birger Olsen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Kitty Grande
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas

Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh

Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Kitty Grande
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Aksel Mære
Morten Mortensen

Birger Olsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad