Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ivar Grande
Kitty Grande
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Birger Olsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Birger Olsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ivar Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad