Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Harry Rønning
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen

Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Trond Kvaale

Kitty Grande
Martin Haugan
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ivar Grande
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Martin Haugan
Kitty Grande

Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Aksel Mære
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Harry Rønning
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad