Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ole Rygh
Hans Egeberg
Per Bergeen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen

Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad