Karl Dolmen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Ruth Rognes
Per Wiik
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ruth Rognes

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad