Ruth Rognes
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ole Rygh


Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad


Ole Rygh
Martin Haugan
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad