Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Kitty Grande


Aksel Mære
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Aksel Mære


Kitty Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad