Harry Hofstad
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Olaus Salberg Hamrum

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen


Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen


Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Olaus Salberg Hamrum

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad