Arne Eldøen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale


Kitty Grande
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Kitty Grande


Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad