Aksel Mære
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen

Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Birger Olsen

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Kitty Grande
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Kitty Grande
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Birger Olsen

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Kåre Martinsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad