Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte


Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Ivar Grande
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad


Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Ruth Rognes
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad