Ruth Rognes
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Kitty Grande
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl

Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Per Bergeen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Per Bergeen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ole Rygh

Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad