Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Birger Olsen


Martin Haugan
Ivar Grande

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Per Wiik
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Wiik

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Ivar Grande
Martin Haugan


Birger Olsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad