Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Birger Olsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Inga Lerfald
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Inga Lerfald
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Eldøen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad