Ole Rygh
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas

Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Martin Haugan
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen
Martin Haugan

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande

Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad