Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Harald Grøtte

Arne Aagren
Harry Rønning

Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Aksel Mære
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 15

(Side 16 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Arne Aagren

Harald Grøtte

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad