Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Ivar Grande
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan


Martin Haugan
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Kitty Grande
Hans Egeberg
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Kitty Grande

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Martin Haugan


Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ivar Grande

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad