Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen

Kitty Grande

Aksel Mære

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ivar Grande
Henry Rinnan
Per Wiik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Wiik
Henry Rinnan
Ivar Grande
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Aksel Mære

Kitty Grande

Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad