Trond Kvaale
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Ole Rygh
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Inga Lerfald

Ruth Rognes
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan

Harry Rønning
Harry Hofstad
Per Bergeen

Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad

Per Bergeen
Harry Hofstad
Harry Rønning

Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Ruth Rognes

Inga Lerfald
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Per Wiik
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad