Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karl Dolmen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Wiik

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Harry Rønning

Johannes Karlsen

Solveig Kleve

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Solveig Kleve

Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Per Wiik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Karl Dolmen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Martin Haugan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad