Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Martin Haugan

Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Arne Aagren


Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad


Arne Aagren
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve

Martin Haugan
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad