Per Bergeen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen


Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Trond Kvaale
Per Wiik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness


Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Hans Egeberg


Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Wiik
Trond Kvaale
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan


Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad