Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Harald Grøtte

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Harry Hofstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad