Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande

Arne Eldøen

Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Arne Eldøen

Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad