Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm


Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Martin Haugan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ole Rygh
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen


Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad