Gisle Rinnan
Aksel Mære


Henry Rinnan
Ivar Grande
Morten Mortensen

Martin Haugan
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Rønning
Harry Hofstad

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Wiik
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Per Wiik
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Harry Hofstad
Harry Rønning
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Martin Haugan

Morten Mortensen
Ivar Grande
Henry Rinnan


Aksel Mære
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad