Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Harry Rønning
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Arne Aagren
Harry Rønning
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad