Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Svein Syvertsen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Inga Lerfald
Ivar Grande
Svein Syvertsen


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Per Wiik
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad