Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harald Grøtte
Aksel Mære
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Arne Aagren

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Arne Aagren
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad