Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad


Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse


Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Per Bergeen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad