Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Arne Eldøen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Inga Lerfald

Ragnhild Strøm

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Ragnhild Strøm

Inga Lerfald

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Morten Mortensen
Aksel Mære

Arne Eldøen
Ole Rygh
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad