Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Aksel Mære
Ivar Grande
Ruth Rognes
Arne EldøenGunlaug Dundas
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Gunlaug DundasArne Eldøen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Aksel Mære
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad