Morten Mortensen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kitty Grande

Odd Urstrømmen

Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Hans Egeberg
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande

Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Harry Hofstad
Birger Olsen
Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad