Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Per Wiik

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Arne Aagren


Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg


Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Per Wiik
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad