Ruth Rognes
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Arne Aagren
Aksel Mære
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kitty Grande

Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl

Kitty Grande
Ole Rygh
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Aksel Mære
Arne Aagren
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad