Trond Kvaale
Henry Rinnan
Birger Olsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Arne Aagren
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Arne Eldøen


Martin Haugan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 14

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Martin Haugan


Arne Eldøen
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Arne Aagren

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Birger Olsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad