Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Hans Egeberg

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Hans Egeberg
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Martin Haugan
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad