Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Arne Aagren
Per Wiik
Kitty Grande
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Hans Egeberg

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ivar Grande


Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.


Ivar Grande
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Hans Egeberg
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Kitty Grande
Per Wiik
Arne Aagren
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad