Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Arne Aagren
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Karl Dolmen

Per Bergeen


Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad


Per Bergeen

Karl Dolmen

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad