Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Arne Aagren


Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen


Ole Rygh

Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ruth Rognes

Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen

Ruth Rognes
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen

Ole Rygh


Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan


Arne Aagren
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad