Martin Haugan

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm


Trond Kvaale
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Trond Kvaale


Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad