Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Birger Olsen
Harry Hofstad

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Morten Mortensen

Arne Aagren
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud


Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen


Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Arne Aagren

Morten Mortensen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Harry Hofstad
Birger Olsen
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad