Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Per Bergeen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Wiik
Aksel Mære
Kitty Grande
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harry Rønning

Birger Olsen
Svein Syvertsen

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande


Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness


Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Svein Syvertsen
Birger Olsen

Harry Rønning
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Kitty Grande
Aksel Mære
Per Wiik
Martin Haugan
Henry Rinnan
Per Bergeen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad