Karl Dolmen

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen

Martin Haugan
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Harry Rønning
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Rønning
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan

Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad