Harry Rønning
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Solveig Kleve

Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness

Solveig Kleve
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad