Ole Rygh
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning

Ivar Grande

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Ivar Grande

Harry Rønning
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Birger Olsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad