Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Kitty Grande

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad