Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Per Wiik
Trond Kvaale
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad


Ole Rygh
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Ole Rygh


Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Per Wiik
Aksel Mære
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad