Arne Eldøen


Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Birger Olsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud


Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad