Morten Mortensen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Aksel Mære
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Martin Haugan
Svein Syvertsen


Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Per Wiik


Svein Syvertsen
Martin Haugan
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad