Solveig Kleve
Trond Kvaale
Arne Aagren
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Birger OlsenOsvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud

Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen

Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Osvald LyngstadBirger Olsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad