Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Odd Urstrømmen

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Birger Olsen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ivar Grande

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Ivar Grande
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Aksel Mære
Morten Mortensen

Birger Olsen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Odd Urstrømmen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad