Per Wiik
Karl Dolmen

Ivar Grande
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kitty Grande
Kristian Randahl

Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan

Kristian Randahl
Kitty Grande
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Ivar Grande

Karl Dolmen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad