Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen


Rolf Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 13

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Rinnan


Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Hans Egeberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad