Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Bergeen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Olga Marie SørensenHans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Hans EgebergOlga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Per Bergeen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad