Rolf Rinnan
Arne Eldøen

Solveig Kleve
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ole Rygh
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Arne Aagren
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ole Rygh
Kitty Grande
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Solveig Kleve

Arne Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad