Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Arne Aagren
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Arne Aagren

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad