Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm


Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Gisle Rinnan


Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad