Henry Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ivar Grande
Kitty Grande

Birger Olsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness


Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ole Rygh
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ole Rygh

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum


Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Birger Olsen

Kitty Grande
Ivar Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad