Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan

Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Trond Kvaale


Per Bergeen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Harry Hofstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Harry Hofstad

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Per Bergeen


Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad