Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Per Wiik
Kitty Grande
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Wiik
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad