Ivar Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Arne Eldøen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Kitty Grande


Trond Kvaale
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Trond Kvaale


Kitty Grande
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Harry Rønning
Kristian Randahl
Arne Eldøen

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad