Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Birger Olsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Trond Kvaale
Ivar Grande
Aksel Mære
Kitty Grande
Per Wiik
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Per Wiik
Kitty Grande
Aksel Mære
Ivar Grande
Trond Kvaale

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Birger Olsen
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad