Ruth Rognes

Ingebrigt Østness


Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad

Ole Rygh
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ole Rygh

Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik


Ingebrigt Østness

Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad