Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Harry Hofstad

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande

Per Wiik
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Wiik

Ivar Grande
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Harry Hofstad
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Odd Urstrømmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad