Olaus Salberg Hamrum


Harry Rønning
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Martin Haugan

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud


Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Arne Aagren
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ole Rygh
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus


Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Martin Haugan
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Harry Rønning


Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad