Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud


Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Solveig Kleve
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Ruth Rognes


Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg


Ruth Rognes

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad


Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad