Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Harald Grøtte


Martin Haugan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Birger Olsen
Martin Haugan


Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad