Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad