Inga Lerfald
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Per Wiik

Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen

Per Wiik
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad