Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Birger Olsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Aksel Mære
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad