Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Birger Olsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad