Aksel Mære

Kåre Martinsen

Per Bergeen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Martin Haugan

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Kitty Grande
Trond Kvaale
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 12

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Arne Aagren

Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Martin Haugan

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Per Bergeen

Kåre Martinsen

Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad