Aksel Mære
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ole Rygh

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen


Trond Kvaale
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Trond Kvaale


Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Ole Rygh
Martin Haugan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad