Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus


Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen


Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad