Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud


Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas


Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad