Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Ole Rygh
Martin Haugan

Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Rønning

Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen

Martin Haugan
Ole Rygh
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad