Svein Syvertsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness


Gisle Rinnan

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Birger Olsen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg

Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen

Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ivar Grande
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Per Wiik
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ivar Grande
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson

Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen

Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Harald Grøtte
Birger Olsen

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Gisle Rinnan


Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad