Arne Aagren
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Per Wiik
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Per Wiik
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad