Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Harry Hofstad

Ivar Grande

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen


Aksel Mære
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Aksel Mære


Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Ivar Grande

Harry Hofstad
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad