Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Harry Rønning

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kitty Grande
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kitty Grande
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Per Wiik
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Harry Rønning
Per Bergeen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad