Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan

Arne Eldøen
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Rolf Sevaldsen


Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Svein Syvertsen


Rolf Sevaldsen
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen

Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad