Egil Sivertsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune


Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen


Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad