Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte

Ivar Grande
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ivar Grande

Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad