Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Harry Rønning

Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen

Harry Rønning

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad