Aksel Mære
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ivar Grande
Martin Haugan
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes

Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen


Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm


Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen

Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Per Bergeen
Trond Kvaale
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad