Aksel Mære
Henry Skjelstad

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Harald Grøtte


Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson


Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ole Rygh
Birger Olsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Henry Skjelstad
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad