Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Henry Rinnan

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Henry Rinnan

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad