Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Ivar Grande


Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan


Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad