Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas

Ole Rygh
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Kitty Grande

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Kitty Grande
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad