Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Kristian Randahl


Per Bergeen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Birger Olsen
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Birger Olsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Per Bergeen


Kristian Randahl

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad