Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Kitty Grande


Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Arne Aagren
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Arne Aagren
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen


Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad