Trond Kvaale
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Henry Skjelstad

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Kristian Randahl


Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Henry Rinnan
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad


Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm


Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Henry Rinnan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen


Kristian Randahl

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Henry Skjelstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad