Hans Egeberg
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Arne Aagren

Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Henry Skjelstad


Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 11

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen


Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Harry Rønning

Arne Aagren
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad