Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Arne Aagren

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen


Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Per Bergeen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Per Bergeen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen


Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Arne Aagren
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad