Aksel Mære
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen


Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen

Ingebrigt Østness

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Ingebrigt Østness

Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren


Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad