Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Aksel Mære

Hans Egeberg
Per Bergeen
Kristian Randahl

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Kristian Randahl
Per Bergeen
Hans Egeberg

Aksel Mære
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad