Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Morten Mortensen
Kitty Grande
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad