Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Martin Haugan

Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Per Wiik

Aksel Mære
Harry Rønning
Morten Mortensen
Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Aksel Mære

Per Wiik
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen

Martin Haugan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad