Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande


Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness


Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad