Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Per Wiik
Arne Aagren
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan

Per Bergeen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Inga Lerfald
Per Bergeen

Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Wiik
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad