Morten Mortensen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ole Rygh
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas


Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Trond Kvaale


Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ole Rygh
Per Wiik
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Inga Lerfald

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad