Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen


Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Eldøen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh


Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad