Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Inga Lerfald


Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ole Rygh
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg


Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad