Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Ole Rygh

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Per Bergeen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande


Aksel Mære
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Aksel Mære


Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Ole Rygh

Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad