Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ivar Grande


Kåre Martinsen


Morten Mortensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen


Kåre Martinsen


Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Kitty Grande
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad