Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus


Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen


Egil Sivertsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Wiik
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Per Wiik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Egil Sivertsen


Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad


Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad