Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Birger Olsen

Martin Haugan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Wiik

Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære

Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Martin Haugan

Birger Olsen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad