Kåre Martinsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ole Rygh

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen


Ingebrigt Østness
Arne Eldøen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Eldøen
Ingebrigt Østness


Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kåre Martinsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad