Martin Haugan

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Trond Kvaale

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Ole Rygh
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Arne Aagren

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ole Rygh

Solveig Kleve
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Trond Kvaale

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad