Harald Grøtte
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Martin Haugan
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Aksel Mære

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Aksel Mære
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad