Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Morten Mortensen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse


Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl


Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Morten Mortensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad