Martin Haugan
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Ivar Grande
Harald Grøtte
Arne Aagren
Birger Olsen
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Harry Hofstad

Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Sigurd Rivrud

Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Birger Olsen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Ivar Grande

Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad