Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Kitty Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære


Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse


Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad