Martin Haugan


Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Kitty Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kitty Grande

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum


Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad