Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad