Johannes Karlsen


Trond Kvaale
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingrid Eldøen


Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande


Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Trond Kvaale


Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad