Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Per Wiik
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 10

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Karl Dolmen
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Per Wiik
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad