Kristian Randahl
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad