Morten Mortensen
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Kåre MartinsenOsvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald LyngstadKåre Martinsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad