Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad


Solveig Kleve
Trond Kvaale
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Trond Kvaale
Solveig Kleve


Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad