Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Kitty Grande
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Aksel Mære

Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Per Wiik
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Per Wiik

Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Aksel Mære

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Kitty Grande

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen

Harry Hofstad


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad