Arne Eldøen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad


Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Kåre Martinsen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Karl Dolmen

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kitty Grande

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Karl Dolmen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Kåre Martinsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik


Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ivar Grande
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad