Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Ole Rygh
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ole Rygh

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad