Per Bergeen
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Arne Aagren
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum


Inga Lerfald
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune


Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas


Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Inga Lerfald


Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Arne Aagren
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Per Wiik
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad