Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Per Wiik
Per Bergeen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Bergeen
Per Wiik
Solveig Kleve
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Ruth Rognes
Kåre Martinsen


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad