Inga Lerfald
Karl Dolmen

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Kitty Grande

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Kitty Grande
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Karl Dolmen
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad