Harald Grøtte
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad


Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm


Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad