Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ivar Grande
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen

Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg

Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad