Arne Aagren
Inga Lerfald
Kitty Grande
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan

Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Egil Sivertsen


Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale


Egil Sivertsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære

Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Per Bergeen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Kitty Grande
Inga Lerfald
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad