Kitty Grande
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Per Wiik
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Harald Grøtte


Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Aksel Mære
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Aksel Mære
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan


Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Per Wiik
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad