Harry Hofstad
Per Wiik

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Aksel Mære
Kitty Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Aksel Mære
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Per Wiik
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad