Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga LerfaldIngebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt ØstnessInga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Arne Aagren
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad