Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad