Arne Eldøen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Karl Dolmen

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Karl Dolmen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad