Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ole Rygh

Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen

Ole Rygh
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad