Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ruth Rognes
Arne Eldøen


Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Aagren
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning


Arne Eldøen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Per Bergeen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad