Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Harry Hofstad

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 7

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harry Hofstad
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad