Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ole Rygh

Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Per Wiik
Arne Aagren
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Kitty Grande
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Kitty Grande
Harry Rønning

Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Arne Aagren
Per Wiik
Gisle Rinnan
Trond Kvaale

Ole Rygh
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad