Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Kristian Randahl

Birger Olsen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen

Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande

Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad