Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad