Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Kristian Randahl

Harry Rønning

Per Bergeen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ivar Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Arne Eldøen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Per Bergeen

Harry Rønning

Kristian Randahl
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad