Harry Hofstad


Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Arne Aagren
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ole Rygh
Birger Olsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik


Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad