Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Martin Haugan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning


Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ivar Grande


Inga Lerfald
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Inga Lerfald


Ivar Grande
Henry Skjelstad
Trond Kvaale


Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Martin Haugan
Birger Olsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad