Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Solveig Kleve
Per Wiik

Svein Syvertsen
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen


Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Birger Olsen


Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Svein Syvertsen

Per Wiik
Solveig Kleve
Ivar Grande

Hans Egeberg
Per Bergeen
Morten Mortensen
Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad