Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Arne Eldøen


Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Per Wiik
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Solveig Kleve
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen


Arne Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad