Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Ingvar Aalberg

Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan

Ingvar Aalberg
Harry Rønning

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad