Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Odd Ivan Bjerkan

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Birger Olsen
Kåre Martinsen

Hans Egeberg
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Hans Egeberg

Kåre Martinsen
Birger Olsen

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Odd Ivan Bjerkan

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad