Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ivar Grande
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen


Henry Rinnan
Hans Egeberg

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Hans Egeberg
Henry Rinnan


Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Ivar Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad