Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Aksel Mære
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Per Wiik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kitty Grande
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kitty Grande
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Wiik

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad