Rolf Sevaldsen


Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Harry Hofstad

Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl

Harry Hofstad

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Karl Dolmen


Rolf Sevaldsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad