Per Bergeen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Arne Aagren
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald


Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen


Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Arne Aagren
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad