Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Aksel Mære

Trond Kvaale
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik


Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl


Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Trond Kvaale

Aksel Mære
Harry Rønning
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad