Hans Egeberg
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ivar Grande

Henry Rinnan


Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan


Henry Rinnan

Ivar Grande
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad