Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning

Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen


Per Wiik
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Per Wiik


Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren

Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Birger Olsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad