Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Harry Rønning
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Aksel Mære

Ole Rygh

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Kåre Martinsen

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Karl Dolmen

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Karl Dolmen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Kåre Martinsen

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ole Rygh

Aksel Mære
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad