Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan

Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen


Harry Hofstad
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harry Rønning
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Arne Aagren

Per Wiik
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Wiik

Arne Aagren
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad


Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad

Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad