Hans Egeberg
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Ivar Grande
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen

Per Bergeen
Ole Rygh
Harry Rønning

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Harry Rønning
Ole Rygh
Per Bergeen

Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Ivar Grande

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Hans Egeberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad