Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Harry Rønning
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ivar Grande
Arne Aagren

Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande

Arne Aagren
Ivar Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harry Rønning
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad