Solveig Kleve
Kitty Grande
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 6

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad