Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Arne Aagren
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Arne Aagren
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad