Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Aksel Mære
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Henry Rinnan


Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ole Rygh

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Ole Rygh
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik


Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad