Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Karl Dolmen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik

Harry Rønning
Arne Aagren
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Hans Egeberg
Arne Aagren
Harry Rønning

Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Karl Dolmen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad