Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Ole Rygh
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen

Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ole Rygh

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad