Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Kitty Grande
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Kitty Grande
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad