Harry Hofstad

Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen

Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad