Karin Dillner Olsson


Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Kristian Randahl
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ruth Rognes

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Ruth Rognes
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Kristian Randahl
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ole Rygh


Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad