Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Kitty Grande
Kristian RandahlArne Eldøen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Arne EldøenKristian Randahl
Kitty Grande
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad