Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Arne Aagren
Morten Mortensen


Birger Olsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Birger Olsen


Morten Mortensen
Arne Aagren
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ivar Grande
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad