Sigurd Rivrud


Harry Hofstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Morten Mortensen
Birger Olsen

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harry Hofstad


Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad