Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Harry Rønning
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Per Wiik
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald


Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen


Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan


Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen


Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen


Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan


Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Morten Mortensen

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Per Wiik
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Harry Rønning
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad