Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Martin Haugan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande


Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Aksel Mære

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Per Wiik
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Aksel Mære
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen


Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad