Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Ivar Grande

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Per Wiik


Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren


Per Wiik
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Ivar Grande
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad