Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande

Solveig Kleve
Kristian Randahl
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve

Kitty Grande
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad