Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl

Ole Rygh
Aksel Mære
Kitty Grande

Harry Hofstad
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Harry Hofstad

Kitty Grande
Aksel Mære
Ole Rygh

Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad