Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Harry Hofstad


Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Arne Aagren
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen


Harry Hofstad

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ruth Rognes
Martin Haugan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad