Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Inga Lerfald

Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Ivar Grande
Trond Kvaale


Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Per Wiik
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad


Trond Kvaale
Ivar Grande
Kitty Grande
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen

Inga Lerfald
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad