Ingeborg Schjevik
Martin Haugan

Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Kitty Grande
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Arne Aagren
Svein Syvertsen

Henry Rinnan
Solveig Kleve

Morten Mortensen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ruth Rognes

Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Per Bergeen
Odd Urstrømmen


Hans Egeberg
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Hans Egeberg


Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen

Ruth Rognes
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Morten Mortensen

Solveig Kleve
Henry Rinnan

Svein Syvertsen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen

Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad