Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ole Rygh

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kitty Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud


Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Per Wiik
Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg
Per Wiik
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Birger Olsen


Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kitty Grande
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Ole Rygh
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad