Per Wiik
Arne Eldøen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Ivar Grande

Ingvar Aalberg

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 8

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ruth Rognes
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Karl Dolmen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad