Arne Eldøen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Ivar Grande

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Per Wiik

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Arne Aagren
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Arne Aagren

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Per Wiik
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Ivar Grande

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Per Bergeen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad