Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Harry Rønning
Johannes Karlsen


Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Per Bergeen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl


Johannes Karlsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Ole Rygh
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad