Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Aksel Mære
Ivar Grande
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Harry Hofstad
Martin Haugan

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Martin Haugan
Harry Hofstad

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Per Bergeen
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Birger Olsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Ivar Grande
Aksel Mære
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad