Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kristian Randahl
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Ragnhild StrømDyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harald Grøtte
Kitty Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Per Bergeen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ole Rygh
Dyre Wisløff HalseRagnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Kristian Randahl
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad