Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik


Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh


Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Per Bergeen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad