Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale

Martin Haugan
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Harry Rønning

Hans Egeberg
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg

Harry Rønning

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Martin Haugan

Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Per Wiik
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad