Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan

Birger Olsen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum


Aksel Mære
Kristian Randahl
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen


Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren


Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Kristian Randahl
Aksel Mære


Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Birger Olsen

Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad