Harry Rønning
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ole Rygh

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ole Rygh
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad