Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus

Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald

Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen

Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte

Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad