Ivar Grande
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Martin Haugan
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Martin Haugan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad