Henry Skjelstad

Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad


Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad


Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad