Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl

Ivar Grande
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ivar Grande

Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad