Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kåre Martinsen


Ivar Grande
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Aksel Mære

Martin Haugan

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Martin Haugan

Aksel Mære
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ivar Grande


Kåre Martinsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad