Martin Haugan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Kitty Grande

Per Bergeen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Per Bergeen

Kitty Grande
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad