Martin Haugan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Arne Aagren

Ole Rygh
Kitty Grande
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Inga Lerfald


Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Per Bergeen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Birger Olsen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness


Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ole Rygh

Arne Aagren

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad