Kristian Randahl
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ole Rygh
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Martin Haugan


Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen


Morten Mortensen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Morten Mortensen


Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan


Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Inga Lerfald
Ole Rygh
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad