Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas


Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan


Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad