Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Birger Olsen
Henry Rinnan


Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Per Wiik
Henry Skjelstad
Ivar Grande

Trond Kvaale
Per Bergeen


Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg


Per Bergeen
Trond Kvaale

Ivar Grande
Henry Skjelstad
Per Wiik
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen


Henry Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad