Ole Rygh

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad