Rolf Rinnan
Per Wiik
Aksel Mære

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg


Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Martin Haugan
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Sigurd Rivrud


Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ivar Grande
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Ivar Grande
Per Bergeen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse


Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik


Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Aksel Mære
Per Wiik
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad