Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ivar Grande
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen

Inga Lerfald

Aksel Mære

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Solveig Kleve
Harry Rønning

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Per Wiik
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 5

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Per Wiik
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Harry Rønning
Solveig Kleve
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Aksel Mære

Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ivar Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad