Ingrid Eldøen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Martin Haugan

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Harry Hofstad

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Aksel Mære

Henry Rinnan
Arne Aagren
Ole Rygh
Harald Grøtte

Birger Olsen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Rønning

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Harry Rønning
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande
Birger Olsen

Harald Grøtte
Ole Rygh
Arne Aagren
Henry Rinnan

Aksel Mære
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Harry Hofstad

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad