Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Birger Olsen


Per Bergeen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Kitty Grande
Arne Aagren
Ole Rygh
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes


Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen


Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Ole Rygh
Arne Aagren
Kitty Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Bergeen


Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad