Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kitty Grande
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Martin Haugan
Harald Grøtte
Kristian Randahl


Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse


Kristian Randahl
Harald Grøtte
Martin Haugan

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad