Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen


Kitty Grande
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Martin Haugan
Harry Hofstad


Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh


Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Birger Olsen

Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Kitty Grande


Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad