Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Per Bergeen

Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad