Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad