Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum


Kristian Randahl
Ole Rygh

Arne Eldøen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Harry Hofstad
Martin Haugan

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Martin Haugan
Harry Hofstad
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Arne Eldøen

Ole Rygh
Kristian Randahl


Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad