Harald Grøtte
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
Per Wiik

Birger Olsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingvar Aalberg


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Birger Olsen

Per Wiik
Ole Rygh
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Morten Mortensen
Arne Aagren
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad