Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad

Johannes Karlsen

Aksel Mære
Trond Kvaale
Morten Mortensen

Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm

Morten Mortensen
Trond Kvaale
Aksel Mære

Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad