Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harry Hofstad
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness


Inga Lerfald

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Aagren
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Inga Lerfald


Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Harry Hofstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad