Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Martin Haugan

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Martin Haugan
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Kitty Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad