Martin Haugan

Ruth Rognes


Egil Sivertsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Arne Eldøen
Aksel Mære

Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Kitty Grande

Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad

Kitty Grande
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus

Aksel Mære
Arne Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen


Ruth Rognes

Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad