Ruth Rognes
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Per Wiik
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen


Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Morten Mortensen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus


Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Wiik
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Ole Rygh

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad