Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Arne Eldøen

Arne Aagren

Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad

Arne Aagren

Arne Eldøen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad