Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære


Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Kitty Grande
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kitty Grande

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson


Aksel Mære
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad