Arne Eldøen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Per Wiik
Kitty Grande
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Kitty Grande
Per Wiik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad