Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum


Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Per Bergeen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen


Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad