Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald

Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Arne Aagren

Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad

Arne Aagren
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad