Per Bergeen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 4

Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kitty Grande
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad