Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Kristian Randahl

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Birger Olsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Birger Olsen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Kristian Randahl

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad