Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus


Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ivar Grande
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ivar Grande
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Rolf Rinnan

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Kitty Grande
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan


Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad