Morten Mortensen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Odd Urstrømmen

Dyre Wisløff Halse


Sigurd Rivrud

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Sigurd Rivrud


Dyre Wisløff Halse

Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad