Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Aksel Mære
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad