Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Aagren

Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen

Arne Aagren
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ole Rygh
Trond Kvaale
Martin Haugan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad