Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Birger Olsen

Harry Rønning
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Ivar Grande


Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen


Ivar Grande
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Harry Rønning

Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad