Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Morten Mortensen

Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Per Bergeen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Bergeen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud

Morten Mortensen
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad