Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ivar Grande


Per Bergeen

Trond Kvaale
Arne Eldøen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Arne Aagren
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Arne Eldøen
Trond Kvaale

Per Bergeen


Ivar Grande
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad