Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune


Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande


Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad