Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Aksel Mære
Harry Rønning
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Birger Olsen
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Ivar Grande


Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik


Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Birger Olsen

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Harry Rønning
Aksel Mære
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad