Ole Rygh


Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Martin Haugan

Harry Rønning
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Ingrid Eldøen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harry Rønning

Martin Haugan
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen


Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad