Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl

Arne Eldøen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Martin Haugan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen


Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ivar Grande
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Kitty Grande
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas


Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Martin Haugan
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Arne Eldøen

Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad