Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ivar Grande
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ivar Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad