Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen


Henry Rinnan
Odd Urstrømmen


Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Martin Haugan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Martin Haugan
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson


Odd Urstrømmen
Henry Rinnan


Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad