Ole Rygh
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad


Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harry Rønning


Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Aksel Mære

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad