Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad