Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen


Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kåre Martinsen


Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad