Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Martin Haugan
Arne Aagren
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ivar Grande
Birger Olsen
Harry Rønning
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen


Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan


Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Harry Rønning
Birger Olsen
Ivar Grande
Per Wiik
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Arne Aagren
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad