Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 3

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Aksel Mære
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad