Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Arne Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad