Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad