Karl Dolmen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Morten Mortensen

Kitty Grande
Kåre Martinsen

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan


Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus


Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Kåre Martinsen
Kitty Grande

Morten Mortensen
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad