Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Birger Olsen

Per Wiik
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Per Wiik

Birger Olsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad