Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Kitty Grande
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Wiik
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Ivar Grande
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ivar Grande
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kitty Grande
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad