Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad


Birger Olsen
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Harald Grøtte
Arne Aagren
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ruth Rognes

Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Arne Aagren
Harald Grøtte

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen


Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad