Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Martin Haugan

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Henry Skjelstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Henry Skjelstad

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik

Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Martin Haugan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad