Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Per Wiik

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Birger Olsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen


Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Harry Hofstad
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Harry Hofstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan


Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Per Wiik
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad