Arne Eldøen
Trond Kvaale
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen


Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Harry Hofstad

Per Bergeen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Inga Lerfald

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Inga Lerfald

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Per Bergeen

Harry Hofstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Kristian Randahl


Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad