Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Henry Rinnan

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Aksel Mære

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ivar Grande

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Birger Olsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Birger Olsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Ivar Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Aksel Mære
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Henry Rinnan
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad