Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Harry Rønning
Arne Aagren
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ruth Rognes
Per Wiik
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Kitty Grande
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Per Wiik
Ruth Rognes
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Arne Aagren
Harry Rønning
Per Bergeen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad