Solveig Kleve
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum


Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte


Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ivar Grande
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad