Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Ole Rygh

Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Harald Grøtte

Ole Rygh
Per Bergeen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad