Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad


Egil Sivertsen


Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Morten Mortensen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen


Egil Sivertsen


Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad