Martin Haugan
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ole Rygh
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen


Birger Olsen
Svein Syvertsen
Per Wiik

Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Per Wiik
Svein Syvertsen
Birger Olsen


Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad