Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm


Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind<<< Førre   ---   Neste >>>

Hvad enhver NS-mann bør vite - side 1

(Side 2 er blank.) Ikkje alt er det det gir seg ut for å vera. Dette vesle heftet i lommeformat gir seg ut for å vera «utgitt av Hirdstaben», men vart laga i London, trulig av Kompani Linge-mannen Arne Gjestland. Heftet vart brukt av Linge- og Milorg-agentar som ei slags handbok i etterretningsarbeid. Utforminga var gjort for å skape den rette illusjonen i tilfelle agenten hamna i ein kontroll eller vart arrestert.

Arne Gjestland forsvann 8. november 1944 i eit fly saman med sabotøren Peter Deinboll. Opplysningane om heftet stammar frå Norges Hjemmefrontmuseum og diskusjonsforumet http://nuav.rforum.biz/. Faktaopplysningane i heftet er ikkje sjekka, men eventuelle korrigeringar og kommentarar vil bli lagt inn etter kvart.


<<< Førre   ---   Neste >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen


Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad