Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Solveig Kleve


Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes


Harry Hofstad
Trond Kvaale

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Klara Rinnan

Klara Rinnan vart fødd i Verdal i 1914. I 1931 møtte ho Henry Rinnan på ein fest. I 1936 gifta dei seg og fekk ein son. Dei to døtrene vart fødde i juni 1940 og januar 1945.

Klara Rinnan var medlem av Nasjonal Samling frå 1941, men aldri politisk aktiv. Under landssvikoppgjeret vart det ikkje reist mistanke om at ho hadde hjelpt ektemannen i arbeidet hans for okkupantane.


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Nasjonal Samling
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Trond Kvaale
Harry Hofstad


Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl


Solveig Kleve
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ivar Grande
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad