Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Kitty Grande
Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen


Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Klara Rinnan

Klara Rinnan vart fødd i Verdal i 1914. I 1931 møtte ho Henry Rinnan på ein fest. I 1936 gifta dei seg og fekk ein son. Dei to døtrene vart fødde i juni 1940 og januar 1945.

Klara Rinnan var medlem av Nasjonal Samling frå 1941, men aldri politisk aktiv. Under landssvikoppgjeret vart det ikkje reist mistanke om at ho hadde hjelpt ektemannen i arbeidet hans for okkupantane.


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Nasjonal Samling
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen


Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad