Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Odd Ivan Bjerkan

Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Klara Rinnan

Klara Rinnan vart fødd i Verdal i 1914. I 1931 møtte ho Henry Rinnan på ein fest. I 1936 gifta dei seg og fekk ein son. Dei to døtrene vart fødde i juni 1940 og januar 1945.

Klara Rinnan var medlem av Nasjonal Samling frå 1941, men aldri politisk aktiv. Under landssvikoppgjeret vart det ikkje reist mistanke om at ho hadde hjelpt ektemannen i arbeidet hans for okkupantane.


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Nasjonal Samling
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Svein Syvertsen

Odd Ivan Bjerkan

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad