Arne Eldøen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



Medlemmar

Kitty Grande

Kitty Margrete Sørensen vart fødd i Strinda 22.3.1919 og dødde i Stockholm 26.1.1999.

Etter folkeskolen gjennomførte ho husmorskole og kurs i barnepleie. Ho vart medlem av Nasjonal Samling i 1941. I 1938 gifta Kitty seg med den seks år eldre arkitekten Fredrik Lorange frå Oslo, også han nasjonalsosialist. Etter at Hitler gjekk til krig mot Sovjetunionen 22. juni 1941, meldte Fredrik Lorange seg til tysk krigsteneste i den nyoppretta SS-Freiwilligen-Legion Norwegen, oftast omtalt som Den norske legion

Det er usikkert når Kitty Lorange innleidde eit intimt forhold til politimannen og NS-medlemmen Ivar Grande. Trulig var det kort tid etter at ektemannen reiste til austfronten. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Kitty Lorange var tilsett i Sonderabteilung Lola frå juni til desember 1942. Ho gjennomførte mange agentoppdrag og leiligheita hennes i Erling Skakkes gate 52 vart brukt når Henry Rinnan hadde møte med negative agentar.

Misnøye med henne frå Rinnan og Sicherheitsdienst si side førte til at ho i desember 1942 vart arrestert og plassert i fangeleiren Grini. 15. februar 1943 vart ho sendt til kvinneleiren Ravensbrück som Nacht und Nebel-fange. Ho vart sleppt fri etter at den fire år gamle sonen Vidar omkom i ei ulykke 1. august 1943. Det er feilaktig hevda at ho etterpå tok opp igjen aktiviteten som agent for Rinnan.

3. juni 1944 gifta Kitty Lorange seg med Ivar Grande i Nidarosdomen. 11. desember 1944 vart ho enke da Grande vart likvidert av Heimefronten i Ålesund. Da var ho gravid. (Klikk for å sjå detaljar frå klokkarboka for Nidarosdomen.)

I landssvikoppgjeret fekk Kitty Grande ein dom på 20 år. Ho flytta seinare til Sverige og vart gift med ein franskmann.

I rettssalen: Kitty Grande (6) og Inga Lerfald (7).


Lenker frå denne sida:

Erling Skakkes gate 52
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Innherredsveien 125
Ivar Grande
Klikk for å sjå detaljar frå klokkarboka for Nidarosdomen.
Negative agentar
Olga Marie Sørensen
Sicherheitsdienst
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad