Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Morten Mortensen


Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald


Morten Mortensen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Karl Dolmen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad