Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen


Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum

Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ivar Grande
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl


Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad