Per Wiik
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Bjarne Jenshus


Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad


Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad