Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Aksel Mære

Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ole Rygh
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Ole Rygh
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning

Aksel Mære
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad