Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Birger Olsen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Trond Kvaale
Karl Dolmen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Karl Dolmen
Trond Kvaale


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Kitty Grande
Birger Olsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad