Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Per Wiik

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Per Wiik

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad