Svein Syvertsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen


Per Wiik
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande


Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan


Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Arne Aagren
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Per Wiik


Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad