Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad

Ivar Grande
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh


Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen


Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ivar Grande

Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad