Karl Dolmen
Aksel Mære

Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen


Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Birger Olsen

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Wiik
Harald Grøtte

Kitty Grande
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Kitty Grande

Harald Grøtte
Per Wiik
Inga Lerfald
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Birger Olsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen


Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen

Aksel Mære
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad