Arne Eldøen
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Harry Hofstad
Inga Lerfald

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Inga Lerfald
Harry Hofstad
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad