Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Per Wiik
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad


Karl Dolmen

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Per Bergeen


Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad


Per Bergeen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Karl Dolmen


Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Rinnan
Per Wiik
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad