Harald Grøtte
Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald
Harald Grøtte

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad