Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Bergeen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Per Wiik
Per Bergeen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad