Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale


Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan


Ole Rygh
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Wiik


Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren


Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Ole Rygh


Rolf Rinnan
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Johannes Karlsen


Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad