Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Harry Rønning
Harald Grøtte
Ivar Grande
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Martin Haugan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Arne Eldøen

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Arne Eldøen

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ole Rygh
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Ivar Grande
Harald Grøtte
Harry Rønning

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad