Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Per Wiik
Martin Haugan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg

Kitty Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Kitty Grande

Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Martin Haugan
Per Wiik
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad