Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Birger Olsen

Harry Rønning
Kitty Grande
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Trond Kvaale

Ivar Grande
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Per Wiik


Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ruth L.

Ruth L. vart fødd i Strinda i 1922 og dødde i 2000.

I tenåra var Ruth L. aktiv i det radikale Sentrum AUL. Våren 1940 vart ho tilsett som seljar i eit trondheimsfirma der Olaus Salberg Hamrum også arbeidde. I oktober var ho med da han starta firmaet Trøndersalg, men slutta etter kort tid. Gjennom dei neste par åra kom ho på ulike arbeidsplassar i kontakt med tyskarar og hadde forhold til minst to.

20. oktober 1943 vart ho arrestert under det tyskarane kalla «den tredje kommunistsaka». Bakgrunnen frå det radikale ungdomsmiljøet gjorde at Gestapo trudde at Ruth L. var sentral i leiinga for den kommunistiske motstandsrørsla. Ho arbeidde da i Oslo, men vart frakta til Trondheim.

Etter eit opphald på Falstad, vart Ruth L. i mars 1944 sleppt fri mot å arbeide for Henry Rinnan som agent. I løpet av to månader skaffa ho litt informasjon om motstandsarbeidet i regionen, før ho i mai rømte til Sverige. Her kom kontakten med Rinnan for dagen, og Ruth L. vart internert.

Knut Løfsnes kjente Ruth L. frå AUL, og møtte henne igjen i Stockholm der han arbeidde i den norske etterretningstenesta. I boka «Motstandsmann og politiker» (1991) har han ei framstilling av historia til Ruth L. som på fleire punkt ikkje stemmer med kjeldene frå 1940-talet. Mellom anna meiner han at ho reiste til Sverige på oppdrag frå Henry Rinnan og Walter Gemmecke, og skriv at ho vart dømt til fleire års fengsel. Det første er svært lite sannsynlig, det andre er direkte feil.

I landssvikoppgjeret fekk ho ein dom på 8 månader. Ruth L. hadde varsla dei illegale kontaktane sine om at dei var under oppsyn av Henry Rinnan, men hadde også tatt imot og brukt pengar som ho visste stamma frå det tyske sikkerheitspolitiet. Dette plasserte henne i gruppa av betalte agentar, men dommen er ein av dei mildaste som vart gitt.


Lenker frå denne sida:

AUL
Den tredje kommunistsaka
Henry Rinnan
Knut Løfsnes
Olaus Salberg Hamrum
Trøndersalg
Walter Gemmecke
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren


Per Wiik
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ivar Grande

Trond Kvaale
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Harry Rønning

Birger Olsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad