Martin Haugan
Birger Olsen

Harry Hofstad
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Per Wiik

Morten Mortensen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Hans Egeberg
Kitty Grande
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Klara Rinnan

Klara Rinnan vart fødd i Verdal i 1914. I 1931 møtte ho Henry Rinnan på ein fest. I 1936 gifta dei seg og fekk ein son. Dei to døtrene vart fødde i juni 1940 og januar 1945.

Klara Rinnan var medlem av Nasjonal Samling frå 1941, men aldri politisk aktiv. Under landssvikoppgjeret vart det ikkje reist mistanke om at ho hadde hjelpt ektemannen i arbeidet hans for okkupantane.


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Nasjonal Samling
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Morten Mortensen

Per Wiik
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Hofstad

Birger Olsen
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad