Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ivar Grande

Henry Rinnan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Gisle Rinnan

Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar (i dette tilfellet aldri reell medlem)

Gunlaug Dundas

Gunlaug Julie Dundas vart fødd 30.10.1923 i Vesterålen og dødde ca. 1978 i Canada. Dei første sju åra budde ho hos bestemora på Andøya, mens mora reiste til Trondheim for å ta seg arbeid. Her vart ho gift, og dottera kom flyttande etter.

Etter tre år med «tyskarbeid» fekk Gunlaug Dundas hausten 1943 tilsetting i Statspolitiet i Oslo. Her vart ho kjærast med statspolitimannen Sverre Torhus. 3. november 1944 vart han likvidert på open gate av Heimefronten. Gunlaug Dundas reiste heim til Trondheim.

23. desember 1944 inviterte venninna Ingeborg Schjevik henne med i selskap i Jonsvannsveien 46. Dei andre deltakarane var Karl Dolmen og Henry Rinnan. Dette var starten på eit forhold mellom Rinnan og Gunlaug Dundas.

Ho var aldri tilsett i Sonderabteilung Lola og aldri aktiv agent. I rettsaka fekk Gunlaug Dundas ein dom på 2 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Sonderabteilung Lola
Statspolitiet
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness

Gisle Rinnan

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Henry Rinnan

Ivar Grande
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad