Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Svein Syvertsen

Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Harry Rønning
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Arne Aagren

Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


STATSPOLITIET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande

Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harry Rønning

Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan

Svein Syvertsen

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad