Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik


Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Morten Mortensen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


STATSPOLITIET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Morten Mortensen

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen


Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad