Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Ole Rygh
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Ruth Rognes
Per Bergeen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


STATSPOLITIET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ole Rygh
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad