Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Karl Dolmen
Harry Rønning

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan

Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Inga Lerfald
Per Wiik


Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


STATSPOLITIET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen


Per Wiik
Inga Lerfald
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum

Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Harry Rønning
Karl Dolmen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad