Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan


Ivar Grande
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ole Rygh
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


STATSPOLITIET

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Ole Rygh
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ivar Grande


Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad