Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Harry Rønning
Martin HauganHarald Grøtte
Arne Aagren
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Kristian Randahl

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Birger Olsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harald GrøtteMartin Haugan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad