Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Harry Hofstad
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Kitty Grande
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Arne Eldøen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Harry Hofstad

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad