Ole Rygh
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen


Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Inga Lerfald


Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad