Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus


Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Karl Dolmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande


Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad