Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Hans Egeberg

Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen


Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Solveig Kleve

Fødd i Molde 14.4.1912, død 7.8.1998. I 1935 fekk ho dottera Anne-Marie med ein engelskmann.

Aleinemora Solveig Kleve kom i kontakt med Henry Rinnan 3. september 1942, ei tid etter at søstera Johanne Kleve hadde møtt bandemedlemmen Ivar Grande på Hurtigruta. Dagen etter gjennomførte tyskarane ein rassia i Molde der drygt tretti vart arresterte, mellom desse to av brørne til Solveig og Johanne Kleve, Olav og Harald. Søstrene trudde at Rinnan var «heimefrontleiaren Bjarne Asp». Det utvikla seg forhold mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande.

Sist i oktober flytta Solveig Kleve til Trondheim, offisielt for å begynne som kontordame hos «Bjarne Asp», men eigentlig skulle ho bli agent for «Heimefronten». Som negativ agent gjennomførte ho reiser til Glomfjord, Steinkjer og Grong.

Solveig Kleve var først innlosjert i ein hybel på Rianhjørnet, seinare flytta ho til hovudkvarteret i Brattørgata 12 b. Frå starten av februar 1943 til månadsskiftet mars-april budde ho i Gamle Åsvei 48. Etter nesten eit halvt år gjekk det 25. februar 1943 opp for henne at kjærasten «Bjarne Asp» ikkje var motstandsmann, men Gestapo-agenten Henry Rinnan.

Fram til den tyske kaitulasjonen var Solveig Kleve kontordame for Sonderabteilung Lola. Frå april 1943 budde ho i det nye hovudkvarteret i Prinsens gate 37, før ho på seinsommaren flytta til Innherredsveien.

Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar 1943 til mai 1945. Dom 8 år.


Lenker frå denne sida:

Anne-Marie
Brattørgata 12 b
Gamle Åsvei 48
Henry Rinnan
Ivar Grande
Johanne Kleve
Molde
Negativ agent
Prinsens gate 37
Rianhjørnet
Sonderabteilung Lola
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kåre Martinsen


Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness

Hans Egeberg

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad